Redovno održavanje stambeno-poslovnih objekata

Vodovod i kanalizacija

Datum: 20-05-2015

Briga o vodovodnoj i kanalizacionoj mreži ključna je za zdravlje i bezbednost svih stanara kuće ili zgrade. Zato su naši majstori u neprestanoj pripravnosti, spremni da reaguju brzo i efikasno u slučaju i najmanjeg kvara na mreži. Naš zadatak je i redovan pregled i održavanje instalacija kako bi se eventualni kvarovi sveli na najmanju moguću meru. Naši majstori čiste vodovodne instalacije od kamenca, menjaju oštećene cevi, održavaju ventile na zajedničkim vertikalama i horizontalama u zgradi, menjaju gumice na vodokotlićima i slavinama... Redovno održavanje vodovoda i kanalizacije radimo jednom nedeljno jer samo tako možemo sprečiti ozbiljnije kvarove i havarije.