Redovno održavanje stambeno-poslovnih objekata

Liftovi

Datum: 13-05-2015

Kada liftovi rade niko ih ni ne pominje, ali kada stanu to je glavna tema u zgradi. Da se ne bi događalo da liftovi stoje i da stanari ne budu zadovoljni potrebno je angažovati profesionalca koji pre svega dobro poznaje zakonom utvrđena pravila o bezbednosti, a potom i dobro rade svoj posao. Naši majstori zadovoljavaju oba kriterijuma. Redovno održavanje liftova radimo jednom mesečno. Pregledamo postrojenje lifta i kontrolišemo rad prema tehničkom uputstvu proizvođača. Naš zadatak je da proverimo sve sigurnosne uređaje, a posebno kočnice pogonske mašine, a potom i svih drugih delova lifta (graničnik brzine, sve sklopke, odbojnike, vrata). Kontrolišemo i izolacije svih strujnih kola i njihovih veza sa uzemljenjem, ispravnost rada lifta pri vožnji duž voznog okna u oba smera i kada stoji, kao i ispravnost pogonskih i upravljačkih uređaja lifta. Menjamo signalne i standardne sijalice u kabini lifta, voznom oknu i mašinskoj kućici, menjamo prekidače za svetlo i razbijena stakla.

Na osnovu Zakona o tehničkim propisima za liftove, firma „Haus majstor i higijena“ angažuje nezavisnu tehničku kontrolu lifta jednom godišnje. Njih plaća skupština stanara.

Takođe, naša firma je zadužena i za oslobađanje ljudi i stvari iz zaglavljenog lifta.