Redovno održavanje stambeno-poslovnih objekata

Grejanje i gasne kotlarnice

Datum: 15-05-2015

Održavanje velikih sistema u zgradi važno je koliko i redovna kontrola krvnog pritiska svakog pojedinca. Krvotok zgrade su grejni sistem, gasne kotlarnice, rashladni sistemi i hidrouređaji pa oni moraju da funkcionišu besprekorno. Upravo je to zadatak profesionalaca iz naše firme.

Kvalifikovani i pouzdani majstori zaduženi su za tekuće održavanje instalacija centralnog grejanja, preciznije za pregled, proveru instalacija i konstatovanje kvara; zatvaranje dela sistema grejanja u slučaju kvara i ponovno puštanje u rad; za ispuštanje vazduha iz sistema i prepakivanje postojećih radijatorskih ventila u stanu.

Tekuće održavanje (servisiranje) gasnih kotlarnica radi se na osnovu tehničkog uputstva proizvođača, obavlja se jednom nedeljno u toku grejne sezone i obuhvata: konstatovanje kvara, proveru pravilnosti rada gasnog kotla i prateće opreme; regulaciju rada kotlarnice prema mogućnostima montirane opreme za automatizaciju rada; pregled spojeva, cevi i armatura gasne instalacije, evidentiranje pritiska gasa, evidentiranje izgleda sagorevanja i proveru sigurnosne opreme. Naš je zadatak da pre početka grejne sezone pregledamo gasne kotlarnice.