Redovno održavanje stambeno-poslovnih objekata

Elektro radovi

Datum: 16-05-2015

Firma „Haus majstor i higijena“ posebnu pažnju obraća na održavanje električnih instalacija. To je pre svega važno zbog bezbednosti stanara. Tekuće održavanje elektroinstalacija obavlja se jednom mesečno i obuhvata pregled i kontrolu klasičnih elektroinstalacija i konstatovanje kvarova, pregled agregata za nužno i panično svetlo, proveru ispravnosti ventilacionih uređaja za prinudnu ventilaciju, podešavanje stepeničkog automata i vremenskog prekidača za dežurno svetlo, zamenu standardnih sijalica. Mi brinemo i o ispravnosti zidnih priključaka, raznih elektro-potrošača, osigurača, lustera, lampi, neonskog osvetljenja...