Investiciono održavanje stambeno-poslovnih objekata

Elektro radovi

Datum: 16-05-2015

Postavljanje elektroinstalacija u novoj zgradi ili zamena u staroj, posao je na koji se mora obratiti posebna pažnja. Na prvom mestu iz bezbednosnih razloga. Zato ne treba dozvoliti da se sa strujom igraju priučeni majstori već treba pozvati iskusne stručnjake u toj oblasti. Čest uzrok požara upravo su neispravne, pogrešno postavljene instalacije. O tome, nažalost, redovno čitamo u rubrici „crna hronika“. Pozovite naše majstore da biste mirno spavali. Oni će postaviti instalaciju monofazne i trofazne struje u celom objektu. Konkretno, radimo zamenu i postavljanje novih električnih vodova, zamenu osigurača, prekidača i trafoa; ugradnju razvodnih ormara, priključivanje elemenata, električnih uređaja i elektro-opreme.