Higijena - Unutrašnje čišćenje

Zgrade

Datum: 02-06-2015

Kompanija  „Haus  majstor  i  higijena“  čisti  oko  70  odsto  zgrada  u  Novom  Sadu.  Iskustvo  je pokazalo  da  kada  mi  preuzmemo  čišćenje  zgrade  stanari  mogu  biti  bezbrižni  i  sigurni  da  će zajedničke prostorije blistati. Naše spremačice zgradu čiste tri puta nedeljno. Od toga, dva puta se  radi  suvo  čišćenje,  a  jednom  nedeljno  detaljno  se  čiste  i  peru  sve  zajedničke  prostorije. Konkretno:  pere  se  ulaz  –  prizemni  deo  i  stepeništa  sa  spratnim  ili  odmorišnim  podestima  i hodnicima, pajaju  se  zidovi, pere lift (kabina, ulazna vrata, ulazna vrata stanica), brišu  i  peru ulazna vrata (sa portalom), briše svetlarnik (ako su površine pristupačne), a brišu se i zaštitne ograde i ormarići za poštu, TV, elektro instalacije i hidrant.