Higijena - Unutrašnje čišćenje

Zdravstvene ustanove

Datum: 26-05-2015

U zemljama zapadne Evrope, kao i u Sjedinjenim Američkim Državama čišćenje zdravstvenih ustanova, a posebno laboratorija koje lako mogu biti kontaminirane, rade isključivo profesionalci. Ne treba posebno naglašavati koliko je važno da upravo te ustanove budu besprekorno čiste. Kada naša firma preuzme odgovornost za čišćenje vaše laboratorije i/ili zdravstvene ustanove možete biti sigurni da će pacijenti, oprema i svi zaposleni biti zaštićeni od prljavštine.