Higijena - Spoljašnje čišćenje

Higijena - Spoljašnje čišćenje

Datum: 01-04-2020

Obaveštenje o upotrebi dezinfekcionih sredstava u vreme epidemije koje je firma "Haus majstor higijena & profesionalni upravnik" postavila na oglasne table zgrada gde je angažovana na poslovima održavanja higijene.