Haus Majstor Higijena & Profesionalni Upravnik - Blog 22

Sta sve donosi novi zakon o stanovanju i odrzavanju zgrada?

Datum: 21-06-2017
Autor: Haus Majstor&Higijena

  

 

 

Novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada predviđa da svaka zgrada mora da ima registrovanu stambenu zajednicu i upravnika ili profesionalnog upravnika zgrade. Prema dosadašnjim propisima to je bila funkcija predsednika kućnog saveta. Razlika je sada u tome da će stambene zajednice ubuduće imati mogućnost ne samo da biraju upravnika među vlasnicima stanova, već će taj posao moći da prepuste profesionalcu.

Stambenoj zajednici se daje puno svojstvo pravnog lica, čime joj je omogućeno da bude ravnopravni nocilac prava i obaveza, što olakšava organizaciju upravljanja i održavanja, kao i prikupljanje novca za finansiranje radova na održavanju zgrade.

Cilj ove novine jeste da se o zgradi brinu radnici obučeni za poslove upravljanja, tj. profesionalci. Novi Zakon predviđa obaveznog profesionalnog upravnika ili upravnika zgrade,  što znači da stanari mogu sami da izaberu upravnika ili da angažuju profesionalnog sa licencom.

Međutim, ukoliko se stanari među sobom ne dogovore oko izbora upravnika, on će im biti dodeljen prinudno. Samo profesionalni upravnici moraju proći obuku i položiti ispit za licencu, dok tu obavezu nemaju stanari koji budu izabrani da upravljaju zgradom. Obuke za profesionalne upravnike su nedavno završene i firma „Haus majstor i higijena“ temeljno je ispratila sve aspekte koje je obuka obuhvatala, od pravnog okvira u vezi sa korišćenjem, upravljanjem i održavanjem zgrada sve do administrativnih i bezbednosnih procedura. Obuke za dobijanje licence će se sprovoditi kontinuirano, dokle god ima zainteresovanih, dok će prve licence biće dodeljene krajem juna.

Upravnici zgrada imaće sličnu funkciju kao dosadašnji predsednici skupštine stanara, samo će sada te poslove voditi radnici koji su profesionalno obučeni. Tu spadaju sve aktivnosti od organizacije čišćenja, preko hitnih intervencija, sve do većih rekonstrukcija. Stručnjacima će biti poverena briga o nekretninama u celosti i imaće nove obaveze i odgovornosti, te će tako biti zastupnici zajednice stanara.

Usluge upravljanja su bazirane na individualnim zahtevima korisnika i pružanju podrške u svim aspektima stanovanja. Umesto da stanari zgrade sami obavljaju administrativne procedure, koje se moraju obaviti da bi zgrada funkcionisala, tu je profesionalni upravnik.

Ono što je veoma važno jeste da su profesionalni upravnici u stalnom kontaktu sa svim nadležnim insititucijama i komunalnim preduzećima, što rešavanje problema čini bržim i lakšim. Takođe, o svemu što se događa u zgradi upravnik obaveštava stanare i dostupan je 24 sata i to sedam dana u nedelji, tako da će stanari uvek moći da prijave bilo koji kvar u zgradi ili problem, na primer remećenja kućog reda ili buke.

Novim Zakonom je stambenoj zajednici omogućeno da jednostavnije donosi odluke i sprovodi ih u praksi. Ranije se dešavalo da čitava zgrada ne može da reši problem jer jedan vlasnik stana nije saglasan. Sada će doneta odluka na skupštini stambene zajednice važiti za sve stanare, a regulisane su situacije u slučaju da je vlasnik stana nepoznat, kao i situacije kada su stanovi izdati u zakup čime su otklonjeni brojni problemi u praksi.

Postoje mnogi slučajevi gde se zgrade ne čiste, liftovi se ne održavaju i ne čuva se okolina. Život u tim zgradama je praktično nemoguć, a ima i bezbednosnih problema. Sada, posle usvajanja novog Zakona to neće biti moguće i svaka zgrada će morati da bude održavana. Biranje profesionalnog upravnika zgrade doneće mnogo koristi svim vlasnicima stanova i zadovoljiti potrebe savremenog života, pre svega povećati zaštitu života i sredine. 

Kako stambene zgrade potpuno pripadaju vlasnicima stanova, uključujući fasadu, lift, zajedničke prostorije i krov, grad do sada nije mogao da ulaže novac u uređenje fasada. Sada je stvoren osnov da se u budućnosti kreiraju zajednički programi grada i stanara za uređenje fasada. Time se unapređuju uslovi stanovanja građana, uz istovremeno unapređenje energetske efikasnosti i smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu.

Takođe, novim Zakonom je uređena i oblast hitnih intervencija u zgradi, pa je tako sada nemoguće da svi stanari budu oštećeni time što vlasnik stana u kom je izbio kvar ne dozvoljava da isti bude popravljen. Zbog toga je propisano da se radovi hitnih intervencija vrše u javnom interesu.

Kada je reč o troškovima održavanja zgrada, oni se neće razlikovati u odnosu na ona sredstva koja su građani do sada izdvajali za te namene kao stanari. I vlasnik stana u zgradi i profesionalni upravnik izvršavaju odluke stambene zajednice, pa ono što se stambena zajednica dogovori, to upravnik sprovodi, ali je dužan da aktivno učestvuje i predlaže rešenja svih problema. Predloge rešenja upravnik će imati obavezu da podnosi skupštini stambene zajednice, čime će se podići kvalitet života u kolektivnom stanovanju.