Haus Majstor Higijena & Profesionalni Upravnik - Blog 22

Sta sve donosi novi zakon o stanovanju i odrzavanju zgrada?

Datum: 22-06-2017
Autor: Haus Majstor&Higijena

 

Tribina pod nazivom „Zakon o stanovanju i održavanju bez tajni” održana je u utorak, 20. juna u prostoriji Mesne zajednice “7. juli” u Novom Sadu. Bila je posvećena novom Zakonu o stanovanju i održavanju sa ciljem da se građani, pre svega dosadašnji predsednici skupštine stanara bliže informišu o pravima i obavezama upravnika, odnosno profesionalnih upravnika.

Učesnici tribine bili su direktorka firme “Hausmajstor i higijena“ Sanja Šćepanović, pravnik Ostoja Dražić, kao i ekonomistkinja Rada Radmilović.  

Tom prilikom Sanja Šćepanović je izjavila da je cilj tribine da dosadašnjim predsednicima skupštine stanara olakša promene koje donosi novi Zakon, te da im pomogne ukoliko imaju želju da se i dalje bave ovim poslom, odnosno da budu upravnici.

Novi Zakon predviđa obaveznog profesionalnog upravnika ili upravnika zgrade, što znači da stanari mogu sami da izaberu upravnika ili da angažuju profesionalnog sa licencom. Međutim, ukoliko se stanari među sobom ne dogovore oko izbora upravnika, on će im biti dodeljen prinudno. Samo profesionalni upravnici moraju proći obuku i položiti ispit za licencu, dok tu obavezu nemaju stanari koji budu izabrani da upravljaju zgradom.

Profesionalni upravnik pored položenog ispita i licence mora da se upiše u registar koji vodi Privredna komora Srbije. Novina je da Privredna komora Srbije ustanovljava i vodi registar profesionalnih upravnika koji je dostupan na njenoj internet stranici. Svaki profesionalni upravnik može biti proveren da li poseduje licencu i ako ne radi u skladu sa propisima može da je izgubi, stoga će biti u obavezi da se bavi odgovorno tim poslom.

Profesionalni upravnik prima prijave kvarova i drugih problema, kao što su nepoštovanje kućnog reda, buka i slično. Posebno treba istaći da je dostupan svaki dan u nedelji u periodu od 0-24 časova. Na osnovu primljene prijave, on obaveštava nadležne organe o problemu, odnosno zahteva preduzimanje odgovarajućih mera od nadležnog organa i evidentira svaku primljenu prijavu sa svim poznatim podacima. Dužan je da podnosi izveštaj o svom radu najmanje dva puta godišnje, ako drugačije nije ugovoreno. Takođe, profesionalni upravnik odgovara stambenoj zajednici za štetu koja ona trpi zbog njegovih propusta u radu, kao i svakom vlasniku, ukoliko zbog lošeg rada bude oštećen.

Obaveza upravnika, odnosno profesionalnog upravnika jeste da pruži osećaj povezanosti, pripadanja mestu, da insistira i inicira promene, pruža osećaj sigurnosti i stvara poverenje, smatra direktorka firme “Hausmajstor i higijena“, Sanja Šćepanović.

“Postoje zgrade koje su uređene, koje imaju uređeno zelenilo i koje su humane za život. Postoje zgrade koje imaju dodatni izvor prihoda, na primer naknada za antenu mobilne telefonije, krovna reklama, izdavanje zajedničkih prostorija i razni bočni bilbordi. Takve zgrade su u velikoj prednosti jer se ovi prihodi usmeravaju na održavanje zgrade i povećavaju vrednost iste. Dobra organizacija i upravljanje leže samo u entuzijazmu upravnika ili profesionalnog upravnika”, izjavila je Sanja Šćepanović.

Pravnik Ostoja Dražić je stavio akcenat  i na obaveze vlasnika, te da on po novom Zakonu može da bude kažnjen.

“Dešava se da čovek ispred svog stana iznese svoje stvari i na taj način onemogućava prolaz drugim stanarima. Raniji Zakon nije imao prekršaje, a sada takav vlasnik novčano može da bude kažnjen. Zato je novi Zakon dobar što sankcioniše određene radnje. Svaki vlasnik je prinuđen da učestvuje u troškovima održavanja, te ukoliko ne učestvuje može biti prekršajno kažnjen po novom Zakonu”, rekao je Dražić.

Takođe, on ističe pojam stambene zajednice koji predstavlja nešto novo. Ona se ne mora posebno formirati, već automatski postoji kao pravno lice ako zgrada ima dva posebna dela, te kao takva mora da ima svog upravnika. Obaveza je da se stambena zajednica registruje, a obavezu o registraciji ima upravnik ili profesionalni upravnik. Takođe, važno je da se svaka promena registruje u roku od 15 dana.

“Ukoliko skupština stanara izabere upravnika i posle 3 meseca upravnik kaže, a slože se svi u zajednici, da želi da ipak uzmu profesionalnog upravnika, u roku od 15 dana to mora da se podnese pismenim putem registratoru”, zaključio je Dražić i dodao da smatra će se svaki upravnik (bivši predsednik skupštine stanara) odlučiti za profesionalno upravljanje zbog povećanih obaveza i dužnosti koje upravnik po novom Zakonu ima, kao i zbog otežanog primanja naknade koju može eventualno dobiti za svoje usluge.