Haus Majstor Higijena & Profesionalni Upravnik - Blog 22

Znacaj sistema za ventilaciju

Datum: 16-11-2016
Autor: Haus majstor & Higijena

Iako sisteme za ventilaciju i gasne kotlove koristimo gotovo svakodnevno, mnogo ljudi ne razumeju znacaj ispravnog rada istih. Razlozi su sledeci:

Potrebno je proveriti da su spoljne povrsine u blizini kotlarnica nezapaljive kako ne bi doslo do izvora plamena i pozara u zgradi. Ventilacioni otvori takodje moraju biti izradjeni od nezapaljivog materijala, te je cesta provera dovoda vazduha preko potrebna. Oprema za merenje protoka gasa je od jednakog znacaja kao I sama kotlarnica, te se mora naci na pravom mestu , zasticena od zracenja. Za vise tehnickih detalja, procitajte pravilnik o normativima za odrzavanje kotlarnica.

Odrzavanje gasnih kotlova radimo u partnerstvu sa kompanijom Metro energy, te se tehnička kontrola gasnih kotlarnica obavlja prema Zakonu o energetici (Sl. glasnik RS, broj 84/04) i Pravilniku o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica (Sl. list SFRJ, broj 10/1990 i 52/1990). Tehnička kontrola gasnih kotlarnica podrazumeva:

  • Pregled cevne instalacije, gasnih slavina, gasnih creva
  • Pregled gasnih aparata
  • Proveru nepropusnosti na mestima spajanja gasnim detektorom
  • Proveru i pregled dimovodne instalacije
  • Izdavanje Zapisnika o tehničkoj kontroli gasne kotlarnice

 Održavanje i servis su skup akcija koje treba da omoguće da se sistem zadrži ili vrati u stanje u kojem izvršava zadatu funkciju. „METRO ENERGY” d.o.o  poseduje Rešenje od Pokrajinskog Sekretarijata za Energetiku i mineralne sirovine o našoj osposobljenosti za izvršavanje poslova održavanja na osnovu Zakona o energetici.

Kvalifikovani majstori nase kompanije su zaduzeni za tekuce servisiranje gasnih kotlarnica jednom nedeljno u toku grejne sezone. U odrzavanje je ukljuceno konstatovanje kvara, provera pravilnosti rada, regulacija rada, pregled spojeva, cevi i armature te evidentiranje izgleda sagorevanja i sigurnosne opreme.