Haus Majstor Higijena & Profesionalni Upravnik - Blog 22

Naš kadar-ključ uspeha

Datum: 23-11-2016
Autor: Haus majstor & Higijena

Ove nedelje se fokusiramo na naše spremačice i zašto je kadar Higijene odgovoran za uspeh kompanije. Naša firma ceni poverenje klijenata, te su sve spremačice proverene . Provera podrazumeva primanje isključivo po preporuci i sa čistim policijskim dosijeom.  Naš kadar prvo prolazi kroz obuku koja traje mesec dana , tokom koje se spremačice obučavaju kako da primenjuju najefikasniji način čišćenja velikih površina, kao i šta se očekuje tokom generalnog spremanja zgrada, u poređenju sa svakodnevnim održavanjem stambenih prostora. Tokom obuke od strane poslovođa i iskusnih radnica koje su u našoj firmi i po dve, tri decenije, radnice se osposobljavaju da usvoje veštine i znanja koja su potrebna za uspešno obavljanje poslova spremačice.

Cilj je i usvajanje znanja o ličnoj i radnoj higijeni, kao i znanja o načinima spremanja stepeništa, gelendera, staklenih površina, podrumskih prostorija i prilaza zgradama. Sa radnicama se radi i na sticanju kulture govora i ophođenja sa stanarima.

Posebni zadaci su razvijanje pravilnog odnosa prema poslu, razvijanje svesti o važnosti nošenja uniforme i zaštitne odeće i obuće, o značaju higijene prostorija u zgradama i važnosti higijene za očuvanje ličnog zdravlja i zdravlja stanara. Obuka traje ukupno 150 sati, od čega se teorijski deo realizuje sa 20 časova, a praktična obuka 130 časova. Novi kadar se upoznaje sa različitim sredstvima za čišćenje , kao i šta se primenjuje za različite površine, jer se spremanje velikih površina razlikuje od redovnog čišćenja stana. Čišćenje, pored estetske i psihološke uloge, ima zadatak mehaničkog uklanjanja mikroorganizama.

Koji su činioci presudni za efikasno čišćenje?

To su efikasnost hemijskih sredstava, mehanička sila i stručnost spremačica. Podovi se čiste ekološki prihvatljivim višenamenskim sredstvima za čiščćenje.

Koristimo Unimagic -univerzalna hemijska sredstva za čišćenje svih vodootpornih površina i finog kamena, On top - emulzije vrhunskog kvaliteta za tvrde podove, Schirocco Clean sredstvo za brzo i intezivno čišćenje, Super pur – industrijsko sredstvo za čišćenje i odmašćivanje, kao i Glasfee – za sve staklene površine, PVC i ALU stolariju. Nabavlja se i profesionalna oprema za manuelno čišćenje i održavanje higijene.

Organizaciju rada spremačica obavljaju poslobođe. Spremačice se po pozivu vraćaju u zgradu, ukoliko je nešto nepredviđeno u međuvremenu iskrslo. Nedeljni izvestaj i redovni sastanci  sa poslovođama doprinose, ne samo nama kao kompaniji da budemo u toku sa dešavanjima u zgradama na različitim reonima, već postoje kako bi i spremačice prenele svoj utisak i bile u toku sa planom rada za narednu nedelju. Kontrolor iz firme obavlja redovnu nedeljnu kontrolu higijene u zgradama i dostavlja izveštaj koji se razmatra na sastanku.

 “Haus majstor I Higijena” je jedina kompanija u Novom Sadu koja zbog velikog broja zaposlenih nudi mogućnost redovnog generalnog čišćenja ulaza svojim klijentima. Generalno spremanje ulaza uključuje izmedju 10 i 20 obučenih radnica  i obavlja se po dogovoru sa predsednikom Skupštine stanara.

Naša firma organizuje generalna čišćenja pred useljenje, nakon završetka izgradnje stambenih zgrada, u koja je uključen veliki broj radnika, kojih ukupno imamo 150, što nam nudi mogućnost za redovnu saradnju sa različitim gradjevinskim firmama i poslovnim objektima.